Ние събираме информация, за да предоставим по-добри и качествени услуги на всички наши потребители.
     Информацията, която получаваме от вас е когато направите запитване в сайта MagEle.net. Когато го направите, ще получим лична информация като вашето име, имейл адрес, телефонен номер и др.
     Друга информация, която получаваме е от използването на нашите услуги. Ние може да събираме информация за услугите, които използвате и как точно ги използвате, като например как си взаимодействат с показваното в нашия сайт съдържание. Тази информация включва:
 • Информация за устройството
       Ние може да събираме конкретна информация за устройството което ползвате (като модела на вашия хардуер, версия на операционната система, уникални идентификатори на устройството, както и мобилна информационна мрежа, включително телефонен номер).
 • Информация от регистрационните файлове
       Когато използвате нашия сайт или съдържание, ние получаваме вашето съгласие автоматично да събираме и съхраняваме регистрационни файлове. Това може да включва:
       - Интернет протокол адрес.
       - Информация за събития свързани с вашето устройство, като например сривове, дейност на системата, настройки на хардуера, тип на браузъра, език на браузъра, дата и време на заявката ви и препращащ URL адрес.
       - Също така, "Бисквитки", които могат да идентифицират вашия браузър или акаунт.
 • Локално съхранение
       Възможно е да събираме и съхраняваме информация (включително лична информация) за вашето устройство чрез механизми, като например уеб браузър за съхранение (включително HTML 5) и Application Data кеш.
 • Cookies и анонимни идентификатори
       С цел по-доброто обслужване на нашите посетители и за гарантиране на ефективно функциониране нашия уебсайт, ние използваме различни технологии за събиране и съхраняваме информация за посещенията. Някои от тях включват изпращането на една или повече "бисквитки" (cookies) или анонимни идентификатори до вашето устройство.
       Когато посещавате нашия уебсайт, вие се съгласявате с използването на "бисквитки" в съответствие с тази Декларация.
       Повече информация за "бисквитките", включително как да ги управлявате и триете, можете да намерите на www.aboutcookies.org.
 • Използването на информацията, която събираме
       Ние използваме информацията която събираме от всички наши услуги, за предоставяне, поддържане, защита и подобрение, за разработване на нови такива, както и за защита на MagEle.net и нашите потребители.
       Когато влезете в MagEle.net, е възможно да водим регистър на вашата комуникация, за да се улесни решаването на всички въпроси или проблеми, които може да възникнат. Ние можем да използваме вашия имейл адрес, за да ви информираме за нашите услуги, предстоящи промени и подобрения.
       Ние използваме информацията, събрана от „бисквитки“ и други технологии за улеснение на потребителите и за подобряване качеството на нашите услуги.
       Ние ще поискаме вашето съгласие, преди да използваме тази информация за цел, различна от тези, които са посочени в тази Декларация за поверителност.
 • Достъп и актуализиране на личната ви информация
       Всеки път, когато използвате нашите услуги, ние се стремим да ви предоставим достъп до личната ви информация. Ако тази информация не е вярна, ние се стремим да ви предоставим начини, за да я актуализирате бързо или да я изтриете, освен ако ние трябва да запазим тази информация за легитимни бизнес или законови цели. При актуализиране на вашата лична информация, ние може да поискаме да удостоверите самоличността си, преди да можем да реагираме на вашето запитване.
       Ние може да отхвърлим заявки, които са необосновано повтарящи се, рискуват неприкосновеността на личния живот на другите, или са крайно непрактични .
       Ако ние можем да осигурим достъп и коригиране на информацията, ние ще го направим безплатно, с изключение на случаите, когато това изисква прекомерни усилия. Ние се стремим да поддържаме нашите услуги по начин, който защитава информацията от случайно или злонамерено унищожаване.
 • Информацията, която споделяме
       Ние не споделяме лична информация с фирми, организации и физически лица извън "ЕДИСОФТ Я" ЕООД (едноличен собственик на MagEle.net), с изключение на следните случаи:
        - С ваше съгласие - ние ще споделяме лична информация с фирми, организации или физически лица извън "ЕДИСОФТ Я" ЕООД, когато имаме съгласие за това. Вие е необходимо да ни дадете изричното си съгласие за обмен на чувствителна лична информация.
        - За външна обработка - ние предоставяме лична информация на нашите филиали или други партньорски фирми или лица да извършват услуги за нас, въз основа на нашите указания и в съответствие с нашата политика за конфиденциалност и всякаква друга подходяща поверителност и мерки за сигурност.
        - Поради юридически причини - ние ще споделяме лична информация с фирми, организации или физически лица извън "ЕДИСОФТ Я" ЕООД, ако имаме основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването на информацията е необходимо за:
        - Спазването на закон, наредба, законов процес или влязло в сила държавно изискване.
        - Прилагане на съответните Общи условия, включително проверка за потенциални нарушения.
        - Разкриване, предотвратяване или разкриване на измами.
        - За защита срещу нарушаване на правата, собствеността или сигурността на "ЕДИСОФТ Я" ЕООД, нашите потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.
        - Ние можем да споделяме обобщена лична информация, публично и с нашите партньори - като спонсори, рекламодатели или свързани сайтове. Например, ние може да споделяме информация, която публично да покаже тенденциите за използване на нашите услуги.
        - Ако "ЕДИСОФТ Я" ЕООД участва в сливане, придобиване или продажба на активи, ние ще продължим да гарантираме поверителността на личната информация, и да дадем на засегнатите потребители предупреждение, преди личната информация да се прехвърли или да стане предмет на различна политика за защита на личните данни.
 • Информационна сигурност
       Ние работим усилено, за да защитим MagEle.net и нашите потребители от неупълномощен достъп или неупълномощено изменение, разкриване или унищожаване на информацията, която притежаваме. По-специално:
        - Ние криптираме много от нашите услуги, използвайки SSL.
        - Ние преразглеждаме нашите практики за събиране, съхранение и обработка на информация, включително мерки за физическа сигурност, за защита срещу неупълномощен достъп до системите.
        - Ограничаваме достъпа до лична информация на служителите на "ЕДИСОФТ Я" ЕООД, изпълнители и агенти, които трябва да знаят тази информация, за да ги обработват за нас, и които са предмет на стриктни договорни задължения за поверителност и може да бъдат дисциплинирани или анулирани, ако те не успеят да спазят тези свои задължения.
 • Прилагане
       Нашата Политика за защита на личните данни се прилага за всички услуги, предлагани от "ЕДИСОФТ Я" ЕООД.
       Нашата политика за поверителност не се прилага за услуги, предлагани от други фирми или физически лица. Нашата политика за поверителност не се отнася за информационните практики на други компании и организации, които рекламират услугите ни, и които могат да използват „бисквитки“ и други технологии, за да предлагат подходящи реклами.
 • Изпълнение
       Ние редовно преглеждаме и ревизираме нашата политика за конфиденциалност. Освен това, ние се придържаме към няколко самостоятелно приети правила. Когато получим официални писмени оплаквания, ние ще се свържем лицето, подало жалба, за да изясним причините за това. Ние работим със съответните регулаторни органи, в това число местните органи за защита на данните, за да разрешим всички спорни въпроси относно трансфера на лични данни, които не можем да разрешим директно с нашите потребители.
 • Промени
       Нашата политика за защита на личните данни може да се променя от време на време. Ние няма да ограничим правата ви според тази Декларация без вашето изрично съгласие. Ние ще публикуваме всички промени за защита на личните ви данни на тази страница. Ако промените са значителни, ние ще осигурим по-явен начин на известяване (включително, за определени услуги, уведомяване по електронна поща ). Също така, ние ще поддържаме и предишни версии на тази Декларация за Поверителност в архив за преглед.